fbpx

【DIY木器】感謝無綫電視訪問 – 林Sir話你知 | 木器系列 | 裝修配對 | 裝修解密 | 流行都市

【DIY木器】TVB訪問 木器系列 |DIY木器 | 流行都市|EcHouse裝修配對平台

想自己DIY木器?到底DIY木器有什麼材料和工具要準備呢?想了解更多木器資料就快啲入嚟睇片啦!

感謝無綫電視訪問,片段來自無綫電視中的流行都市,林Sir講解木器。

 

YouTube片段:https://youtu.be/Piy3RzFYyS4