fbpx

【 寵物裝修十項重點要注意! — 為寵物打造舒適空間 (下)】寵物裝修設計|寵物安樂窩 |寵物門|窗網|寵物上廁所|設計我最型

上一集,設計師 Tim 就為大家介紹幾個寵物裝修設計要注意嘅重點,同埋分享一啲改善建議

究竟, 係寵物裝修設計時,仲有咩重點係需要特別留心?從為咗方便寵物上廁所而加設一道寵物門至窗網的重要性,一一為你詳細解說。等各位更完美咁打造舒適嘅寵物安樂窩。

齊齊留意EcHouse 免費裝修配對平台,搵返一個屬於你嘅裝修風格喇!