fbpx

【 私樓裝修設計 】私樓設計

【 私樓裝修設計 】私樓設計|私樓裝修|私樓室內設計|馬鞍山翠擁華庭|EcHouse裝修配對案例

今日就帶大家睇一個私樓裝修單位,就係位於馬鞍山既翠擁華庭啦~ 單位客廳入面都好寬敞架,收納量亦都非常之充足,仲加咗一啲小裝飾添!我哋今次亦都好開心可以邀請到戶主古太同我哋做個訪問,廚房裏面仲設計咗一個戶主最鐘意既飾物櫃,可以放到戶主最心愛既廚具,仲加咗幾盞射燈,咁就更加顯眼啦!有興趣就快啲入嚟睇吓啦!快啲參考我地嘅EcHouse 裝修配對案例,搵返一個屬於你嘅裝修風格喇!

私樓裝修設計

YouTube : https://youtu.be/Q2CJ286tKLY